Vrouw & Maatschappij – CD&V politica is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land. V&M neemt standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving, vertaalt wat vrouwen willen en denken in een politieke visie en weegt op het beleid. V&M doet dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het bredere politieke forum. Door het engagement van de afdelingen kan V&M jaarlijks rekenen op honderden acties die beogen om gemeentes, regio’s en provincies vrouwvriendelijker te maken.

De voorzitster van V&M Zoersel is Chris Gonnissen.

Meer over Vrouw & Maatschappij