De werking van CD&V Senioren heeft een dubbele stroming, nl. partij en beweging. Dat verbindt hen met tal van andere ouderenverenigingen in het middenveld. CD&V en de christendemocratie vormen de bedding en het referentiekader van de werking. Een waaier aan functies en doelstellingen wordt gerealiseerd en vooropgesteld.

De voorzitters van CD&V Senioren in Zoersel zijn Fons Christiaensen en Dirck Haest.

Meer over CD&V Senioren