Opdat ook Zoerselse verenigingen de energiefactuur beter te baas zouden kunnen, werd op de gemeenteraad van 26 oktober ll. het reglement ‘energiebesparende maatregelen’ aangepast. 

In september al stelde Paul Van Wesenbeek, onze cd&v-fractieleider en lid van de sportraad, voor om een taskforce bijeen te roepen om te bekijken hoe verenigingen met een eigen lokaal beter ondersteund zouden kunnen worden in het kader van de energiecrisis. “Dankzij deze taskforce kon de gemeente leren van de verenigingen, en andersom”, zegt schepen van jeugd en senioren Luc Kennis, “Ook burgercoöperatie Zonnewind maakte er als adviesgevende stem deel van uit.”

Resultaat van dit overleg was dus een voorstel om het reglement ‘energiebesparende maatregelen’ aan te passen. Op basis van dit reglement kunnen erkende Zoerselse verenigingen een toelage aanvragen voor energiebesparende ingrepen in hun verenigingslokaal of aan hun terrein en voor investeringen die de luchtkwaliteit of de toegankelijkheid verhogen. In totaal kan elke vereniging zo tot 60.000 euro over een periode van 10 jaar aan tegemoetkoming krijgen. 

De subsidie bedraagt maximum 50 procent van de kosten na aftrek van andere subsidies en terugvorderbare BTW. "Voor energiebesparende maatregelen verhogen we de maximale subsidie op 10 jaar tijd van 20.000 euro naar 30.000 euro”, vertelt schepen van Financiën Roel Van Elsacker, “Daarenboven verlagen we de minimale investering die gedaan moet worden van 5.000 euro naar 1.000 euro. Zo kunnen verenigingen ook voor kleinere ingrepen een tussenkomst krijgen.”

  • Energie
  • Duurzaamheid
  • Gebouwen & infrastructuur