Op de politieraad en gemeenteraad gaf de korpschef van de politie Voorkempen Geert Smet een overzicht van de maatregelen in het kader van 'Veilig naar school'. Naast de jaarlijkse acties wordt nu ook een betere registratie van het aantal fietsongevallen in het vooruitzicht gesteld. Daarmee komt de zone tegemoet aan een vraag die CD&V Zoersel al meermaals stelde.

31-08-2020

Gemeenteraadslid Elke Sels pleitte bij de voorstelling van het Zonaal veiligheidsplan voor het waarborgen van de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en wilde van de korpschef Geert Smet weten welke acties door de politie hiervoor worden ondernomen. De korpschef antwoordde schriftelijk dat minstens twee keer per maand tijdens de schooluren in een schoolomgeving een snelheidscontrole zal worden gehouden. Daarnaast is in het actieplan Verkeersveiligheid opgenomen dat in de donkere maanden de fietsverlichting van schoolgaande jongeren zal worden gecontroleerd. Daarnaast zullen er ook 'spotting' acties komen. Leerlingen die een fluohesje dragen en door de wijkinspecteurs worden ‘gespot’, maken daarbij kans op een leuke prijs. In het kader van de fluoactie werden vorig jaar maar liefst 2.300 fluohesjes uitgedeeld in de verschillende scholen. Specifieke cijfers over de controles en boetes in het kader van veiligheid in de schoolomgeving zijn niet voorhanden.

Een groot mankement blijft echter het grote dark number aan fietsongevallen. "Slechts een klein deel van de ongevallen of bijna-ongevallen met voetgangers, fietsers of bromfietsers wordt geregistreerd door de politie," vertelt gemeenteraadslid Elke Sels, "Toch is het van belang om hier op (korte) termijn werk van te maken. Alleen zo kan de verkeersveiligheid gericht worden aangepakt."

Op de meest recente politieraad vroeg raadslid Roel Van Elsacker hiernaar.  “Met het toenemend aantal fietsers, en specifiek nu bij het begin van het schooljaar, is het niet enkel voor politie maar ook voor gemeentebesturen belangrijk om het precieze aantal fietsongevallen te kennen. Zo kunnen onveilige en zelfs zwarte punten in kaart worden gebracht," verklaart Van Elsacker zijn vraag, “We weten op die manier eveneens welke school- en fietsroutes in aanmerking komen om prioritair bekeken te worden in het kader van handhaving of infrastructurele aanpassingen.”

De korpschef Geert Smet gaf in een schriftelijk antwoord volgende cijfers vrij over het aantal verkeersongevallen:

  • 2015: 94
  • 2016: 99
  • 2017: 71
  • 2018: 93
  • 2019: 74
  • 2020: 40 (tot juli)

De cijfers betreffen echter enkel de verkeersongevallen waarvoor een proces-verbaal werd opgesteld. “Het werkelijk aantal ongevallen ligt ongetwijfeld hoger gezien niet van elk verkeersongeval melding wordt gemaakt bij politie, zeker niet wanneer enkel zwakke weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn,” zegt Roel.

Raadslid Van Elsacker vindt het dan ook positief dat de korpschef in zijn antwoord liet weten dat een nieuw meldpunt zal worden opgericht voor verkeersongevallen met voetgangers, fietsers of bromfietsers in de schoolomgevingen. Alle lagere en middelbare scholen in de politiezone Voorkempen kregen daarover bericht.  Scholen hebben zodoende vanaf nu de mogelijkheid om elk schadegeval dat binnen de school wordt gerapporteerd op geanonimiseerde wijze door te geven aan de politie.

Onze raadsleden Sels en Van Elsacker zijn tevreden met de antwoorden van de korpschef. “Elke gemeentebestuur van de zone zal een plan krijgen met de locaties van de fietsongevallen op hun grondgebied,” zeggen ze, “Meer inzicht in de plaatsen en omstandigheden van verkeersongevallen met zwakke weggebruikers, moet bijdragen om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.