Het Zoerselse gemeentebestuur heeft eindelijk een plan klaar voor de verdeling van het Vlaams noodfonds voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. Oppositiepartij CD&V is tevreden dat de voorstellen die zij al deden voor de zomer, hierin zijn meegenomen. “Wel jammer dat we er zolang op hebben moeten wachten,” vindt CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker.

De coronacrisis heeft ook grote gevolgen voor het verenigingsleven. Al in april deed de Zoerselse CD&V daarom een dringende oproep aan het gemeentebestuur om de financiële impact van de crisis voor alle Zoerselse verenigingen in kaart te brengen en te verzachten. De partij was niet tevreden met de beperkte maatregelen die het bestuur toen aankondigde, nl. het kosteloos annuleren van het gebruik van de gemeentelijke lokalen. “Wat dan met verenigingen die een eigen lokaal hebben en dit moeten blijven onderhouden? Verenigingen hebben omwille van corona hun activiteiten abrupt moeten stopzetten en liepen zo inkomsten mis. Kosten zoals verzekeringen en bijdragen aan federaties bleven nochtans gewoon doorlopen.” schetst CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker het probleem, “En ook nu zijn de gevolgen nog zeer groot. Verenigingen worden geconfronteerd met minder inschrijvingen, maar moeten wel hun werking aanpassen, extra maatregelen nemen,  kosten doen voor hygiëne, en mogelijk zelfs voor beschermingsmateriaal.”

Begin juni raakte bekend dat Vlaanderen aan alle gemeenten een bedrag toekent voor de ondersteuning van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen tijdens de coronacrisis. Voor Zoersel is er niet minder dan 217.328 euro ter beschikking gesteld. Op de gemeenteraad van augustus ll. drong CD&V aan op een plan voor de verdeling van deze middelen. “Reeds op 2 juni werden de middelen toegewezen en sinds half juli staat het geld onaangeroerd op een rekening van het Zoersels bestuur. Ondertussen moeten de verenigingen de extra kosten zelf zien te betalen. Sommigen zien zich zelfs genoodzaakt hun lidgelden te verhogen. Dit had allemaal vermeden kunnen worden als er veel sneller werk was gemaakt van een concreet en transparant plan.” argumenteerde Van Elsacker toen.

Maar nu is het er dus, het plan. De adviesraden mogen er als eerste hun zeg over doen en in oktober zal de gemeenteraad erover stemmen.

Enkele concrete maatregelen die onze fractie in april voorstelde, vinden we nu alvast terug in het plan. “Enerzijds worden de subsidies dit jaar verdubbeld en zullen jonge verenigingen daarbij niet uit de boot vallen. Daarnaast komt er een tussenkomst voor de kosten van verenigingen met een eigen lokaal.”, vult gemeenteraadslid Paul Van Wesenbeeck aan. “Tijdens de gemeenteraad van augustus verklaarde schepen voor cultuur Michaël Heyvaert nog dat hier geen tegemoetkoming voor voorzien werd. We zijn blij dat de oproep van CD&V alsnog gehoord werd en er nu toch een toelage voor de opstalvergoeding, concessievergoeding en jaarretributies in het plan is opgenomen. Een dergelijke vrijstelling is te vergelijken met de kosteloze annulering van lokalen en betekent voor verenigingen met een eigen lokaal alleszins een wereld van verschil.”

Naast de uitkering van de dubbele subsidies zullen ook specifieke kosten die verenigingen moeten maken ten gevolge van de Covid-19-pandemie, worden vergoed. Het gaat dan over onkosten voor beschermingsmiddelen en hygiënische maatregelen zoals handgels en schermen.

“We betreuren dat het zo lang heeft geduurd vooraleer dit plan klaar was, maar we vinden het positief dat onze voorstellen erin zijn meegenomen. We zijn ook vooral tevreden dat de verenigingen eindelijk een duidelijk perspectief krijgen. De extra middelen die zij krijgen zal hun heropstart zeker een duwtje in de rug geven,” reageren Roel en Paul nog, “Waar we echter minder tevreden mee zijn, is dat het bestuur zijn engagement om de subsidies voor 2020 al in september uit te betalen in plaats van volgend jaar niet is nagekomen.” De gemeenteraadsleden verwijzen daarbij naar de belofte van schepen voor jeugd en sport Olivier Rul (Open VLD). Die had tijdens de gemeenteraad van augustus op de vraag van CD&V om de jaarlijkse subsidie alvast nu uit te betalen geantwoord dat ze dat in september zouden agenderen en uitbetalen. “Loze woorden helaas”, verbijt Paul Van Wesenbeeck zijn ontgoocheling, “De meerderheid heeft het agendapunt niet ter stemming gebracht op de gemeenteraad, we kregen geen kans meer om vragen te stellen en de verenigingen kunnen naar een vervroegde uitbetaling in september fluiten, ondanks de belofte van het bestuur.”  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.