Eén op de acht Vlamingen wordt geboren in kansarmoede en heeft het elke dag moeilijk om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De energiecrisis maakt dit probleem enkel maar groter. Om dit thema extra onder de aandacht te brengen, werkte Welzijnszorg een inleefweek uit. Door ook Zoerselaars een week te laten ervaren hoe het is om te moeten rondkomen met € 60 per volwassene en € 20 per kind wil gemeente & ocmw Zoersel het bewustzijn rondom de problematiek van kansarmoede versterken. 

“Leven in kansarmoede gaat niet enkel over centen”, benadrukt schepen voor welzijn, Katrien Schryvers, “Het gaat over de moeilijkheid om te kunnen deelnemen aan de maatschappij, de beperkte kansen op gebied van cultuur, mobiliteit, onderwijs, wonen, maar ook gezondheid. Niet kunnen deelnemen aan één van deze levensdomeinen is een schenking van de sociale grondrechten en dat mogen we niet aanvaarden.”

Praktisch

Wie in de praktijk wil ondervinden hoe moeilijk het kan zijn om bepaalde financiële keuzes te moeten maken, kan zich nog tot 26 september inschrijven. De inleefweek gaat door van 10 tot 17 oktober. In een individueel gesprek krijgen de deelnemers toelichting over de spelregels en is er kans om vragen te stellen. Dagelijks komt er een e-mail toe met inleefopdrachten. Op donderdag 13 oktober is iedereen welkom in De Bijl voor de vertoning van de film ‘Precious’ en op zaterdag 15 oktober is er een kennismakingsmoment met de sociale kruidenier De Netzak. Het afsluitmoment gaat door op maandag 17 oktober, onder begeleiding van een medewerker van Welzijnszorg en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting.

“Door mensen zelf te laten beleven wat kansarmoede is, willen we aanzetten tot meer begrip voor én solidariteit met mensen in kansarmoede. Zo’n inleefweek kan uiteraard nooit volledig en ten gronde laten ervaren wat een leven in kansarmoede werkelijk is, maar probeert op deze manier wel een realistische impressie te geven”, besluit Katrien, “Zo willen we er ook voor zorgen dat signalen bij mensen die zich in de eigen omgeving in dergelijke situatie bevinden, sneller worden opgepikt.

  • Armoede