Er komt dan toch een haalbaarheidsstudie om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.  Samen met h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang agendeerde CD&V op de gemeenteraad van 22 juni 2021 een extra agendapunt om het Zoerselse schepencollege de opdracht te geven tot het maken van een uitvoerige en onderbouwde studie. De meerderheid besefte nu blijkbaar toch dat een haalbaarheidsstudie echt nodig is, en verklaarde zich akkoord. 

“Reeds in januari riep CD&V op om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden voor een nieuw zwembad in de regio. Alleen zo zouden de verschillende scenario’s nl. een groot zwembad met toeristisch karakter of een basiszwembad, en mogelijke locaties tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Dat we voor een alternatief moeten zorgen voor het huidige zwembad van Reva, daar is iedereen het over eens. Gezien de grote financiële impact willen we er zeker van zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt. Die afweging zijn we als gemeenteraadsleden aan onze Zoerselaars verplicht ”, vertelt gemeenteraadslid Katrien Schryvers. “De meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open VLD  gaven echter geen gehoor aan onze oproep.”

Ondertussen zijn we een half jaar verder, zonder dat er concrete vergelijkingspunten op tafel liggen. Daarom agendeerde CD&V Zoersel samen met de andere oppositiepartijen een extra agendapunt op de gemeenteraad van 22 juni.

“De resultaten van een haalbaarheidsstudie moeten ons toelaten om alle opties te vergelijken op alle aspecten, zoals de financiële consequenties, de impact op de omgeving enzovoort. Ook de mogelijkheid om uren te huren in een bestaand zwembad moet worden meegenomen in de vergelijking”, licht fractieleider Roel Van Elsacker toe, “Alleen door alles nauwkeurig te onderzoeken kunnen de raadsleden een goed overzicht krijgen van de mogelijkheden en een gedragen beslissing nemen. Daarenboven hebben ook de omliggende gemeenten Zandhoven, Schilde en Ranst vragen over de financiële haalbaarheid en de economische impact.”

CD&V Zoersel heeft geen voorkeur voor een bepaald scenario, maar wil een keuze kunnen maken op basis van volledige informatie, zodat die keuze verantwoord kan worden tegenover elke Zoerselaar.

“We zijn blij dat we nu toch een meerderheid vonden om de haalbaarheidsstudie op te starten, want de tijd begint te dringen”, besluiten Schryvers en Van Elsacker, “Het huidige zwembad zal immers in 2025 sluiten en de realisatie van een nieuw zwembad neemt natuurlijk enkele jaren in beslag. Met de resultaten van de haalbaarheidsstudie moet het mogelijk zijn na de zomer een breed gedragen beslissing te nemen.”

  • Sport