Sinds 2020 wordt de eikenprocessierups niet langer bestreden op privéterrein. Het huidige bestuur zag ook daar, net zoals bij de rattenproblematiek, geen rol meer weggelegd voor de gemeente. Om toch een oplossing te voorzien tekent het bestuur nu in op een raamcontract van intercommunale IGEAN voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De opzet en kostprijs van het voorstel kon niet op de steun van onze CD&V-fractie rekenen, maar werd meerderheid tegen oppositie toch goedgekeurd.

Jaarlijks veroorzaken de rupsen van de eikenprocessievlinder problemen in het voorjaar. IGEAN schreef een overheidsopdracht uit voor de preventieve en curatieve bestrijding van deze diertjes op openbaar en privaat terrein. Op basis daarvan sloot de intercommunale een raamovereenkomst met een professionele aannemer. De gemeente kan voor het openbaar domein van deze raamovereenkomst gebruik maken. Daarnaast kunnen burgers via de gemeente beroep doen op deze aannemer om nesten op privaat domein te verwijderen. 

CD&V vindt het zeker positief dat de burger een alternatief krijgt, nadat dit bestuur begin 2020 besliste om geen bestrijding meer te doen op privéterrein. In de uitwerking ervan heeft men echter weer veel kansen gemist. De kostprijs begint bij 65 euro per boom, maar loopt voor dringende interventies op tot 289 euro of 405 euro als er een hoogtewerker nodig is. De gemeente mag dan wel de administratieve afhandeling op zich nemen, de volledige kostprijs van de verwijdering komt wel ten koste van de burger.

“Dat is toch wel heel duur”, vindt fractieleider Roel Van Elsacker, “Wie gaat of kan er 405 euro betalen voor een boom? En wat als je de pech hebt en er staan twee bomen in je tuin met één nest?  Waarom kost dat dan 810 euro, en twee nesten in één boom de helft? Het zou misschien een oplossing kunnen zijn om de aanrijkost apart te factureren en er vermindering toe te passen naarmate er meer mesten bestreden moeten worden.”

Onze fractie riep de bevoegde schepen Marc De Cordt (Groen) op om dit bij IGEAN aan te kaarten. “De hoge prijzen mogen er niet toe leiden dat de burger zelf aan de slag gaat”, zegt Roel nog, “Dat kan gevaarlijk zijn en ook het antigifcentrum raadt dit ten stelligste af.” 

“Wij vinden dat de gemeente de inwoners beter moet helpen bij echte plagen. De volksgezondheid primeert immers”, besluit Roel, “Als zelfs de hefkracht van een intercommunale als IGEAN niet gebruikt wordt om de kosten te drukken, en de kosten allemaal op de burger worden afgeschoven, wat is de meerwaarde van dit voorstel dan nog? De Zoerselaar wordt wederom wat aan zijn lot overgelaten.”

  • Leefmilieu & natuur