Voor CD&V Zoersel is het belangrijk dat kinderen en jongeren veilig met de fiets of te voet naar school kunnen. De schoolfietsroutes kunnen daarbij een goede hulp zijn. “Maar zoals ze nu gepubliceerd zijn, zijn deze schoolfietsroutes op heel wat punten niet meer up to date en bevatten daardoor fouten”, aldus CD&V Zoersel. De partij klaagt aan dat het Zoersels bestuur aan het begin van het schooljaar de schoolfietsroutes wel promoot, maar niet de moeite nam om ze vooraf na te kijken. 

Vanaf 1 september worden de straten weer heel wat drukker, niet in het minst omdat er weer heel wat kinderen en jongeren zich in het verkeer begeven. Velen van hen gaan te voet of met de fiets naar school. Daarbij gaan veel ouders op zoek naar een veilige route. In Zoersel kan men daarvoor gebruik maken van een digitale schoolroutekaart, nl. ‘Route2School’.  “Op die schoolroutekaart kan je de meest veilige weg uitzoeken naar de lagere en de middelbare scholen in de omgeving, via fiets- en voetpaden, beveiligde kruispunten, alternatieve wegen en trage wegen”, vertelt gemeenteraadlid Elke Sel.

Het gebruik is redelijk eenvoudig: rood betekent dat de route onveilig is, oranje vraagt extra waakzaamheid en groen is een veilige route. De kaart geeft ook de mobiliteitsknelpunten weer die door leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten werden ervaren. 

CD&V stelde echter vast dat de routekaart niet meer is bijgewerkt en nog oude info bevat van 2018.  “Op deze manier schiet de tool helemaal zijn doel voorbij”, betreurt fractieleider Roel Van Elsacker de huidige situatie, “De Herentalsebaan bijvoorbeeld is oranje gekleurd, omdat het fietspad nog zou moeten doorgetrokken worden, maar dat is reeds in 2019 gebeurd. Ook voor De Pier in Halle is de inmiddels ingerichte éénrichtingsstraat niet opgenomen. Na de lancering van het platform meer dan twee jaar geleden werd geen enkele vernieuwde verkeerssituatie erop aangepast.”

Ander voorbeeld zijn de verkeersingrepen in de Achterstraat. Reeds in december van 2020 kaartte CD&V-raadslid Elke Sels de gevaarlijke situatie aan basisschool Beuk&Noot en in de Begijnenstraat aan. Voormalig schepen en gemeenteraadslid Luc Kennis sprong mee op de kar en samen richtten ze zich tot de schepen van mobiliteit. “Na een plaatsbezoek en vergaderingen met de schooldirectie en het gemeentebestuur werden enkele ingrepen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen aan de kruispunten met de Hoge Dreef en de Begijnenstraat”, vertelt Elke, die als mama van schoolgaande kinderen de situatie goed kent. “Ik ben blij dat het bestuur hier werk van gemaakt heeft voor het begin van het nieuwe schooljaar. Spijtig echter om dan vast te stellen dat de aanpassingen niet zijn opgenomen in Route2School. Zelfs de Processieweg die ondertussen al een jaar als schoolstraat is ingericht, kleurt rood op de routekaart. Ongelooflijk!”

CD&V roept het bestuur op om snel werk te maken van een actualisering van de schoolroutekaart, zodat leerlingen en ouders de veiligste weg kunnen uitstippelen. “In de nieuwsbrief en op de website van de gemeente werd de routekaart afgelopen week nog in de kijker gezet”, besluiten de CD&V’ers, “Heel erg om dan te moeten vaststellen dat de routekaart oude en foute informatie bevat. Zijn veilige schoolroutes dan geen grotere prioriteit voor dit bestuur?”

Op vlak van verkeersveiligheid is al heel wat gebeurd, maar het werk is zeker nog niet af”, merkt Luc Kennis nog op, “Zo is onze fractie vragende partij voor onder andere het heraanleggen van de Achterstraat op middellange termijn. De aanwezigheid van scholen, jeugd en verenigingsinfrastructuur rechtvaardigen zeker een grondige aanpak van deze verkeersader.”