Er komt mogelijk dan toch een hondenlosloopzone aan Halmolenweg. Meer dan een jaar geleden wilde het bestuur deze alternatieve locatie niet onderzoeken, maar ondertussen lopen er toch gesprekken om de gronden aan de Halmolenweg te verwerven voor inrichting van een speelweide voor honden. CD&V reageert verheugd en is blij dat het bestuur alsnog het geweer van schouder verandert.

Over heel Vlaanderen is een stijgende vraag vast te stellen van hondenliefhebbers om met hun huisdieren terecht te kunnen in hondenlosloopzones. Redenen hiervoor zijn onder meer de algemene aanlijnplicht voor honden en het feit dat meer en meer mensen op een kleiner perceel of in een appartement wonen. In tal van gemeenten wordt dan ook geïnvesteerd in de aanleg en afbakening van hondenlosloopzones. 

Ook in Zoersel zette CD&V vorige legislatuur al stappen in de zoektocht naar geschikte plaatsen. In september 2019 werd een eerste zone geopend aan de Akker in deelgemeente Sint-Antonius. CD&V riep toen op om bij de volgende losloopzones meer aandacht te besteden aan de inrichting ervan, zoals een toegangssluis en een degelijke afsluiting, alsook om bij inplanting meer oog te hebben voor parkeermogelijkheid en bereikbaarheid.

De plannen van het Zoersels schepencollege om een tweede hondenlosloopzone te realiseren in deelgemeente Halle aan Buurtweg 45 lokte heel wat bezwaarschriften uit van buurtbewoners. De grote natuurwaarde van het perceel zou onherroepelijk verstoord worden. Bovendien liet de doodlopende buurtweg geen bezoek met de wagen toe.

Schepen Danny Van De Velde verklaarde tijdens de gemeenteraadscommissie dat het college van gedachte is veranderd en de plannen voor een hondenlosloopzone aan de Buurtweg opbergt. Zogezegd omdat met het herinrichtingsproject van Zoerselbos er ook een hondenlosloopzone komt aan de Boshuisweg. Aan die argumentatie hechten we echter niet veel geloof. De Boshuisweg ligt immers ruim 2 km verderop. Dit alternatief zou dus niet tegemoetkomen aan het voornemen van het bestuur om in elke wijk een losloopzone te voorzien. 

Wel wordt nu toch overwogen om een hondenlosloopzone te maken aan de Halmolenweg, zoals door onze fractie eerder al voorgesteld. Gemeenteraadsleden Jan De Prins en Paul Van Wesenbeeck reageren verheugd: “Wat betreft bereikbaarheid, verlichting en centrale ligging is deze locatie vele gunstiger dan de Buurtweg”, besluiten de twee Hallenaren, “Gebruikers kunnen daarenboven probleemloos gebruik maken van de parkeermogelijkheden aan de nabije gemeentelijke basisschool Pierenbos.”

  • Leefmilieu & natuur