Op de OCMW-raad van dinsdag 15 september 2020 presenteerde het Zoerselse bestuur haar reglement voor de verdeling van het consumptiebudget dat de gemeente van Vlaanderen krijgt. Oppositiepartij CD&V was niet geheel tevreden en legde drie voorstellen tot wijziging voor. Slechts één daarvan werd door de meerderheid weerhouden.

17-09-2020

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de (financiële) situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. In uitvoering van een resolutie met betrekking tot bijkomende maatregelen voor kwetsbare gezinnen, die Vlaams volksvertegenwoordiger en Zoersels gemeenteraadslid Katrien Schryvers mee uitwerkte, stelt de Vlaamse regering aan de lokale besturen in totaal 30 miljoen euro ter beschikking. De helft hiervan is bestemd voor lokaal armoedebeleid, de andere helft voor het lokaal consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. “Voor Zoersel gaat het over respectievelijk 28.232,11 euro en 29.800, 56 euro, of in totaal 58.032,67 euro,” weet Schryvers, “Met de middelen van het consumptiebudget kan het lokaal bestuur aan kwetsbare gezinnen waardebonnen geven waarmee zij inkopen kunnen doen bij lokale handelaars. Goed dus voor wie het moeilijk heeft én voor de Zoerselse middenstanders.”

“Vanuit de bezorgdheid voor de meest getroffen Zoerselaars zette CD&V Zoersel in augustus een punt op de extra OCMW-raad waarbij het Vast Bureau de opdracht kreeg om het consumptiebudget aan te vragen en om tegen september een concreet plan uit te werken dat bepaalt hoe de middelen besteed zou worden,” vertelt Inge Diels, lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. “Zoersel werkt sedert 2014 met een Z-pas, die wordt uitgereikt aan inwoners met een laag inkomen. Daarnaast kunnen Zoerselaars al jaren lokaal kopen of uit eten gaan met onze eigen Zoerselcheques. De instrumenten om het consumptiebudget goed in te zetten zijn er dus.”

In uitvoering van die beslissing legde de meerderheid deze week een reglement voor aan de OCMW-raad. Concreet voorzag het reglement dat elke Zoerselaar met een Z-pas Zoerselcheques kan aanvragen ter waarde van 150 euro, in drie schijven uitgekeerd gedurende het volgende jaar.  

CD&V uitte bij monde van voormalig OCMW-voorzitter Katrien Schryvers enkele kritische bedenkingen en legde concrete amendementen voor.

Zo vindt CD&V het geen goed idee om iedereen, ongeacht zijn of haar familiale situatie, eenzelfde bedrag toe te kennen. “Alleenstaanden moeten alle kosten alleen dragen, terwijl samenwonenden kosten kunnen delen. Bovendien kost een volwassene meer dan een kind,” redeneert Schryvers, “In navolging van wat armoede-experten hierover voorstellen, vroegen wij dus om de bedragen te differentiëren naargelang de samenstelling van het gezin.”

Concreet stelde CD&V voor om alleenstaanden (met of zonder kinderen) 225 euro aan Zoerselcheques toe te kennen. Samenwonende volwassenen zouden 195 euro per persoon krijgen en voor elk minderjarig kind wilde de partij 150 euro aan waardebonnen voorzien. Telkens uit te keren in drie schijven van respectievelijk 75 euro, 65 euro en 50 euro. De meerderheid wilde hier echter niet van weten en stemde het amendement weg.

“Spijtig dat de meerderheid niet wilde ingaan op ons voorstel,” aldus Schryvers, “Nochtans was er voor deze gezinsmodulering en beperkte verhoging van de waarde van de cheques voor alleenstaanden en volwassenen voldoende ruimte binnen de gelden die Zoersel hiervoor van Vlaanderen krijgt. Ik mag maar hopen dat de middelen die nu overblijven ook echt ten goede zullen komen aan kwetsbare Zoerselaars.”

Een ander struikelblok voor CD&V was de spreiding van de verdeling van de waardebonnen. “We begrijpen dat we de mensen beter niet in één keer een groot bedrag toekennen aan Zoerselcheques, maar dat een gespreide uitbetaling een meer verantwoorde besteding ten goede komt en mensen zo gedurende een langere periode extra ondersteuning krijgen,” aldus Diels, “We zien echter niet in waarom de spreiding over bijna een volledig jaar moet gebeuren, nl. op 1 oktober, 1 april en 1 september. Die tussenposen zijn veel te lang.” CD&V stelde daarom voor om na de eerste verdeling op 1 oktober 2020 de tweede al te laten volgen op 1 januari 2021 en de derde te voorzien op 1 april 2021. Ook met haar amendement hieromtrent moest de partij bakzeil halen.

Waar CD&V de rest van de gemeenteraadsleden wel in meekreeg, was haar voorstel voor automatische toekenning van de Zoerselcheques aan iedereen met een Z-pas.

In het reglement dat werd voorgelegd was een aanvraagprocedure voorzien waarbij de gemeentelijke diensten telkens brieven zouden versturen met invulstrookjes die mensen die het consumptiebudget willen aanvragen, moeten terugsturen. “Echt onbegrijpelijk. Dat maakt het allemaal zoveel moeilijker, zowel voor de Zoerselaars als voor de administratie,” vindt gemeenteraadslid Katrien Schryvers, “Het OCMW weet perfect welke mensen een Z-pas hebben. Dan is het toch heel eenvoudig om diezelfde mensen het extra consumptiebudget te geven? En dit terwijl overal wordt ingezet op automatische rechtentoekenning!” Na een schorsing van de zitting kreeg CD&V op dit punt haar zin. Zoerselaars met een Z-pas zullen dus automatisch de Zoerselcheques krijgen, zonder dat er paperassen aan te pas komen.

“We weten dat de meerderheid het moeilijk heeft met voorstellen van de oppositie. Spijtig dat onze voorstellen voor differentiatie en een andere spreiding het niet haalden. Ze pasten volgens onze info nochtans binnen het budget dat Vlaanderen hiervoor aan Zoersel geeft én voldeden aan de adviezen van armoede-experten. Gelukkig begrepen ze wel dat werken met aanvragen echt geen goed idee was,” besluiten Schryvers en Diels.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.