Midden juli kreeg ons land op bepaalde plekken te maken met enorme wateroverlast. 202 van de 262 Waalse gemeenten werden getroffen. Woningen, bedrijven, wegen, scholen enz. werden vernield. De nood aan logistieke hulp is groot, zowel op privaat als op publiek domein. Vanuit CD&V vroegen we het gemeentebestuur om te bekijken op welke manier er vanuit Zoersel hulp kan worden geboden. "In overleg met één of meer gemeenten ter plaatse kan bijvoorbeeld het aanbieden van materiële hulp via personeel van de dienst openbare werken een grote meerwaarde zijn", zegt gemeenteraadslid XXX daarover.

In Zoersel startten ook al inwoners hulpverlening voor de getroffen mensen op. "Het is aangewezen dat de gemeente hierin een faciliterende rol vervult", zegt XXX, "onder meer via het bekendmaken van initiatieven op de website en in de gemeentelijke digitale nieuwsbrief." De bestuurspartijen zeiden....

  • Leefmilieu & natuur