De coronacrisis heeft een grote (financiële) impact gehad op de Zoerselse verenigingen. “Het bestuur heeft tot nu enkel de middelen verdeeld uit het Vlaams Noodfonds dat vorig jaar door de Vlaamse overheid ter beschikking werd gesteld,” vertelt CD&V raadslid Paul Van Wesenbeeck, “maar voor ons mag de gemeente ook wel een duit in het zakje doen. Tenslotte zijn er 2 werkjaren onherroepelijk verloren gaan. De verenigingen kunnen extra ondersteuning goed gebruiken!”

“Bruisend Zoersel” is al lang een slagzin van onze partij. De Zoerselse verenigingen en hun vrijwilligers doen Zoersel leven en zetten zo Zoersel ook op de kaart. Om hen te ondersteunen bij de heropstart van hun activiteiten na de coronacrisis agendeerden we samen met H-Eerlijk Zoersel een bijkomend punt op de agenda, nl. om de retributie van de verenigingen te halveren voor het komende werkjaar. De gemeenteraad stemde ermee in. Ook de jaarretributie en de concessie- en opstalvergoedingen die de Zoerselse verenigingen verschuldigd zijn, zullen gehalveerd worden.

“Samen met de andere initiatieven die reeds werden genomen, zoals de campagne HapjeHobby, kunnen we zo de relance van de verenigingen versterken”, verklaart Paul, “Hopelijk kunnen de verenigingen hun ledenaantal en activiteiten terug op peil brengen. Misschien vind jij ook wel je weg naar een Zoerselse club?"

  • Sport
  • Jeugd
  • Vrijwilligerswerk