Nadat de meerderheid in 2019 besliste om de 4 gratis huisvuilzakken per jaar per inwoner af te schaffen, riep onze fractie op om een compensatie te voorzien voor mensen met een Z-pas, de pas die Zoerselaars met een laag inkomen onder meer toegang geeft tot sociale kruidenier De Netzak. Voor hen werd het voorheen bestaande systeem dan ook behouden.

Nu onze gemeente vanaf 2022 overschakelt op het diftarsysteem en restafval niet meer in huisvuilzakken maar in containers wordt opgehaald, vervallen de gratis huisvuilzakken voor mensen met een Z-pas.

Bij de beslissing over diftar in juni ll. vroeg onze fractie daarom uitdrukkelijk om een alternatief te voorzien, zodat de kost voor huisvuil voor kwetsbare inwoners niet wordt verhoogd. Die compensatie komt er nu in de vorm van een aankoopbon voor De Netzak ten bedrage van 10 euro per persoon. In januari 2022 zullen alle Zoerselaars met een Z-pas in de plaats van 4 gratis huisvuilzakken dus een cheque krijgen die ze kunnen gebruiken wanneer ze boodschappen gaan doen in de sociale kruidenier.

“We zijn tevreden dat op onze suggestie is ingegaan”, aldus voormalig ocmw-voorzitter Katrien Schryvers, “Voor mensen met een beperkt inkomen wegen de kosten voor huisvuilophaling in verhouding zwaarder door. Door hen per persoon een aankoopbon voor De Netzak toe te kennen, wordt de kostenverhoging doordat ze geen 4 gratis huisvuilzakken per gezinslid meer kunnen krijgen, gecompenseerd. Een terechte beslissing.”

  • Armoede