Nieuws

De volgende 3 jaar zal CD&V opnieuw deel uitmaken van het bestuur in Zoersel. We bereikten een akkoord voor het vormen van een…

Lees meer

Nadat de meerderheid in 2019 besliste om de 4 gratis huisvuilzakken per jaar per inwoner af te schaffen, riep onze fractie op om…

Lees meer

De coronacrisis heeft een grote (financiële) impact gehad op de Zoerselse verenigingen. “Het bestuur heeft tot nu enkel de…

Lees meer

Nadat we in april ll. vanuit de oppositie konden bekomen dat de gemeente gifloze rattenvallen zou inzetten op privéterrein,…

Lees meer

De veiligheid voor voetgangers en fietsers is een belangrijk speerpunt voor CD&V Zoersel. Vooral kinderen zijn daarbij…

Lees meer

Midden juli kreeg ons land op bepaalde plekken te maken met enorme wateroverlast. 202 van de 262 Waalse gemeenten werden…

Lees meer

Voor CD&V Zoersel is het belangrijk dat kinderen en jongeren veilig met de fiets of te voet naar school kunnen. De…

Lees meer

Sinds 2020 wordt de eikenprocessierups niet langer bestreden op privéterrein. Het huidige bestuur zag ook daar, net zoals bij de…

Lees meer

Er komt mogelijk dan toch een hondenlosloopzone aan Halmolenweg. Meer dan een jaar geleden wilde het bestuur deze alternatieve…

Lees meer

Er komt dan toch een haalbaarheidsstudie om de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.  Samen met h-EERLIJK ZOERSEL en…

Lees meer

Meer dan ooit hebben onze handelaars nood aan concrete ondersteuning vanuit het beleid. Het voorstel om daarom in te tekenen op…

Lees meer

CD&V Zoersel kon tijdens de gemeenteraad van 18 mei 2021 het gemeentebestuur overtuigen om snel werk te maken van een actieplan…

Lees meer