Zoersel, wat ligt onze gemeente ons nauw aan het hart! Een landelijke gemeente waar we graag wonen, waar we willen dat onze kinderen onbezorgd kunnen opgroeien en spelen, en waarin wie zorg nodig heeft goed omringd wordt en blijft deel uitmaken van onze gemeenschap. Een gemeente met tal van verenigingen met een grote dynamiek, zowel in de sport-, cultuur- als jeugdsector.

Gedurende vele jaren is Zoersel in Vlaanderen voortrekker geweest op tal van domeinen. We hebben, met CD&V in het bestuur, veel gerealiseerd in samenwerking met verschillende partners. Sinds 2019 werkt onze partij vanuit een andere rol binnen de gemeente. We blijven echter de vinger aan de pols houden en waken over wat wij belangrijk vinden voor een bruisende en zorgzame gemeente. 

Onze visie is daarbij heel duidelijk:

  • Doelgericht en efficiënt inzetten van de middelen.
  • Spaarzaam omgaan met de open ruimte.
  • Een beleid voeren in interactie met de inwoners en verenigingen.
  • De gemeentelijke diensten zo efficiënt mogelijk organiseren, zodat de dienstverlening voor de burger zo nabij en gemakkelijk mogelijk is.
  • Verenigingen en organisatoren van evenementen kansen bieden, omdat ze samen onze gemeente doen bruisen, en vereenzaming tegengaan.
  • Ervoor zorgen dat kwetsbare mensen de nodige hulp en zorg krijgen, en ook echt deel uitmaken van onze leefgemeenschappen.

Met inspiratie vanuit onze jaarlijkse huisbezoeken en ons thematisch overleg ‘Bij ons in Zoersel’ met deskundigen, verenigingen en geïnteresseerde inwoners, werkten we in aanloop van de lokale verkiezingen van oktober 2018 een ambitieus programma uit.

Onze speerpunten zetten we hier voor u op  een rijtje:

  • Kei hart vooruit voor een FIETSVRIENDELIJKE gemeente
  • Kei hart vooruit voor AANGENAME Buurten
  • Kei hart vooruit in ECHTE DIALOOG met de burger

CD&V Zoersel heeft een ploeg van enthousiaste mensen met een groot hart voor Zoersel. Een ploeg met een enorme dynamiek, die met een groot hart voor onze inwoners, onze ondernemers, onze verenigingen, onze voorzieningen, onze natuur het beste van zichzelf wil geven. Een ploeg die initiatief wil nemen en daarvoor bruggen wil bouwen. Een ploeg die de ambitie heeft Zoersel verder uit te bouwen als een hartelijke en zorgzame gemeenschap. Kortom, een ploeg die vooruit wil met Zoersel. En niet zomaar vooruit, maar wel kei hart!

Via de link 'Kei hart vooruit met Zoersel' kunt u ons volledig verkiezingsprogramma downloaden. Ook per buurt hebben we concrete actiepunten opgelijst. Deze kan u eveneens via de links hiernaast consulteren. Vanuit de oppositie blijven wij onze punten op de agenda zetten.