Onder de titel ‘Bij ons in Zoersel’ leggen we vanuit CD&V Zoersel ons oor graag te luisteren bij inwoners, organisaties en verenigingen.

In thematische werkgroepen nodigden we gericht deskundigen en inwoners uit die actief betrokken zijn binnen bepaalde beleidsdomeinen. Hiermee legden we de basis voor ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Volgende thema's kwamen aan bod:

Veiligheid -26 juni '17

De gemeentelijke bevoegdheden zoals verkeer, brandweer en politiewerking kwamen aan bod.

Jeugd - 5 juli '17

Zijn alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen op de hoogte van de subsidies waarvan ze kunnen genieten in de gemeente? Een lokalemap, wat is dit? Hoe kan de gemeente logistiek/materieel ondersteunen? Is er voldoende speelruimte voor onze kinderen? Hoe zit het met de zomerwerking? Zijn er voldoende speelstraten in Zoersel? Hoe staan de jongeren tegenover het doven of dimmen van openbare verlichting op de belangrijkste fietsroutes van en naar fuiven?

Sport - 21 sept. '17
Hoe kunnen we sportverenigingen nog beter ondersteunen in hun werking? Welke sportinfrastructuur is er allemaal aanwezig in Zoersel? Zijn er op het vlak van sport nog noden die moeten worden ingevuld? Hoe kunnen we de Zoerselaar nog meer aanzetten tot sporten, zowel bij een vereniging als individueel?

Zorg - 12 okt. '17
Hoe kunnen we zorgzaam Zoersel nog verder uitbouwen? Welke initiatieven kunnen er nog toe bijdragen om kwetsbare mensen volwaardig deel te laten uitmaken van onze leefgemeenschappen? Hoe kunnen we de verenigingen die hier mee werk van maken en de vele vrijwilligers nog meer ondersteunen?

Kinderen - 9 nov. '17
Hoe kunnen we vanuit het lokale bestuur kinderen de nodige ruimte geven om te kunnen spelen en zorgeloos op te groeien? Hoe kunnen we ouders ondersteunen  in hun opvoedingstaak en maken we de combinatie werk-gezin haalbaar? Welke initiatieven kunnen er nog toe bijdragen om kwetsbare kinderen dat ruggensteuntje te geven dat ze nodig hebben en echt deel te laten uitmaken van onze leefgemeenschap? 

Ondernemen - 29 nov. '17
Hoe kunnen we samen zorgen voor ondernemersvriendelijke leefkernen waar het aangenaam winkelen is? Hoe kunnen we vanuit het lokale bestuur ondersteuning bieden aan beginnende ondernemers of ondernemers in moeilijkheden? Hoe kunnen we ondernemers platformen geven om zich voor te stellen aan de Zoerselaar? Hoe kunnen de lokale overheid en de lokale ondernemers partners worden in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe kunnen we middenstandsorganisaties ondersteunen bij het organiseren van evenementen?

Wonen - 18 dec. '17
Hoe kunnen we samen zorgen voor gezellige woonkernen? Waar laten we de bouw van appartementen toe? Hoe kunnen we op het vlak van ruimtelijke ordening een evenwicht vinden tussen wonen, het gemeenschapsleven en groenbehoud? Hoe en waar kunnen we inzetten op betaalbaar wonen in onze gemeente? Hoe kunnen we voorzien in een voldoende aanbod aan sociale woningen?

Cultuur - 30 jan. '18
Hoe zorgen we samen voor een bruisend cultureel Zoersel? Hoe zetten we onze gemeente ook cultureel op de kaart en wat doen we om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor culturele initiatieven?  Op welke manier kunnen we verenigingen en individuele cultuurambassadeurs het best ondersteunen? Welke activiteiten moet de gemeente zelf opzetten? Welke kruisbestuivingen kunnen we waarmaken met andere sectoren?

Natuur en Landbouw - 7 febr. '18
Wat betekent dat natuurlijk en landelijk Zoersel voor ons? Hoe  kan de gemeente hieraan bijdragen? Hoe gaan we om met plattelandsarmoede in Zoersel? Hoe ziet een optimaal waterbeleid in Zoersel eruit? Hoe kunnen we recreanten blijven charmeren met ons natuurlijk en landelijk Zoersel? Welke uitdagingen en kansen vloeien voort uit de verwevenheid van landbouw en natuur in Zoersel?